KIM JESTEM?

O czasie wolnym:
Uwielbiam las, czystą wodę, wędkowanie i piękno polskiej przyrody, gdzie najlepiej odpoczywam.

O działalności publicznej:
byłem Prezydentem Elbląga,
- w roku 1997 zostałem wybrany Posłem na Sejm RP, gdzie pracowałem jako Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- jestem przedstawicielem Parlamentu w Radzie Służby Cywilnej
- jestem honorowym Prezydentem Euroregionu "Bałtyk".
- jestem członkiem zgromadzenia parlamentów Polski i Litwy,
- jestem sekretarzem Parlamentarnego Zespołu ds. organizacji pozarządowych,
- jestem wiceprzewodniczącym polsko-chińskiej grupy parlamentarnej,

O sobie:
Z wykształcenia jestem ekonomistą. Pracowałem w rolnictwie, potem jako urzędnik państwowy i spółdzielca.

O rodzinie:
Moja żona Krystyna, pracuje w elbląskim PEC-u jako chemik laborant.
Córka Urszula pracując wychowuje moje ukochane wnuki Kasię i Filipa.
Syn Witold absolwent politologii i prawa po wygraniu konkursu pracuje w Warszawie, od sierpnia 2005 r. żonaty z piękna wrocławianka Agnieszką. Są oni rodzicami mojego kolejnego wnuka Witusia.

Jako poseł w latach pracowałem nad:
- projektem uchwały Sejmu RP o kontrakcie dla województwa warmińsko-mazurskiego
- zmianą w ustawie budżetowej, przyznającą dodatkowe pieniądze na urządzenia wodne i melioracje dla Żuław Elbląskich
- starałem się o przyznanie rekompensat za mienie pozostawione na Wschodzie i odszkodowania za pracę niewolniczą w III Rzeszy
- interpelowałem o eliminację utrudnień w eksporcie towarów na rynki państw b. ZSRR i odbudowę polskiego odcinka drogi Kaliningrad - Elbląg
- występowałem w obronie upadających zakładów pracy i pomocy dla zwalnianych pracowników m.in. Spółdzielni "Wolność", "Plastyk", spółek "Halex" i "FSO Daewoo Motors"
- wnosiłem o przyspieszenie zgody Ministra Obrony Narodowej na przekazanie Elblągowi poligonu "Modrzewina"
- wspierałem organizację olimpiad przedmiotowych w szkołach podstawowych i średnich w Elblągu i Olsztynie
- współpracowałem z organizacjami pozarządowymi i udzielałem pomocy m.in. Lidze Kobiet Polskich, Stowarzyszeniu Amazonek, Związkowi Byłych Pracowników PGR-ów, organizacjom osób niepełnosprawnych, ośrodkom pomocy społecznej.

Jestem autorem inicjatywy legislacyjnej, której owocem było uchwalenie Kodeksu Wyborczego
- uczestniczyłem w pracach nad wszystkimi przepisami prawa samorządowego.
Jako poseł, obecnie senator szczególną uwagę przywiązuję do przyjmowania i obsługi interesantów. Wysłuchiwałem uwag i krytyki, doradzałem i podejmowałem interwencje w sprawach ważnych dla mieszkańców mojego okręgu.

Szanowni Państwo
   Dla mnie wolność jest najwyższą wartością osobistą, stąd moje absolutne poparcie dla wszystkiego co wzmacnia samorząd i prawo do samostanowienia każdej społeczności lokalnej; stąd przekonanie o konieczności ochrony praw obywatelskich i równości każdego przed prawem.
Wierzę w człowieka, jego chęć dobrego działania.
Jestem także za bezwzględnym, natychmiastowym karaniem łamiących prawo.

Pracuję od siedemnastego roku życia i dlatego żywię szacunek dla tych wszystkich, którzy swoją pracę wykonują należycie. Uważam jednak, że ważniejsze od pracy są jej efekty, skutki; każde działanie musi być celowe i powinno przynosić realne pożytki. Kompetencje, wiarygodność i umiejętność skutecznego działania to cechy, które najbardziej cenię u osób pełniących funkcje publiczne.
W Senacie RP pracuję w Komisjach: Ustawodawczej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

GALERIA


senator RP6.X.2015 r. - Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski spotkał się z elbląskimi dziennikarzami na konferencji prasowej, by podsumować całą swoją karierę zawodową, nie tylko parlamentarzysty. Nie kandyduje w nadchodzących wyborach, wybrał polityczną emeryturę, choć prawa do tej zwykłej emerytury ma już od kilku lat.
3.X.2015 r. - w Elblągu uczestniczył w inauguracji roku Akademickiego 2015 w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej;

start | aktualności | kalendarium | kim jestem? | galeria | kontakt | archiwum