kim jestem?

aktualności

moja działalność

galeria

kontakt

interpelacje

media


O czasie wolnym:
Uwielbiam las, czystą wodę, wędkowanie i piękno polskiej przyrody, gdzie najlepiej odpoczywam.

O działalności publicznej:
byłem Prezydentem Elbląga,
- w roku 1997 zostałem wybrany Posłem na Sejm RP, gdzie pracowałem jako Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- jestem przedstawicielem Parlamentu w Radzie Służby Cywilnej
- jestem honorowym Prezydentem Euroregionu "Bałtyk".

O sobie:
Z wykształcenia jestem ekonomistą. Pracowałem w rolnictwie, potem jako urzędnik państwowy i spółdzielca.

O rodzinie:
Moja żona Krystyna, pracuje w elbląskim PEC-u jako chemik laborant.
Córka Urszula pracując wychowuje moje ukochane wnuki Kasię i Filipa.
Syn Witold absolwent politologii i prawa po wygraniu konkursu pracuje w Warszawie, od sierpnia 2005 r. żonaty z piękna wrocławianka Agnieszką.

Jako poseł w latach 1997 2001 pracowałem nad:
- projektem uchwały Sejmu RP o kontrakcie dla województwa warmińsko-mazurskiego
- zmianą w ustawie budżetowej, przyznającą dodatkowe pieniądze na urządzenia wodne i melioracje dla Żuław Elblqskich
- starałem się o przyznaie rekompensat za mienie pozostawione na Wschodzie i odszkodowania za pracę niewolniczą w III Rzeszy
- interpelowałem o eliminację utrudnień w eksporcie towarów na rynki państw b. ZSRR i odbudowę polskiego odcinka drogi Kaliningrad - Elbląg
- występowałem w obronie upadających zakładów pracy i pomocy dla zwalnianych pracowników m.in. Spółdzielni "Wolność", "Plastyk", spółek "Halex" i "FSO Daewoo Motors"
- wnosiłem o przyspieszenie zgody Ministra Obrony Narodowej na przekazanie Elblągowi poligonu "Modrzewina"
- wspierałem organizację olimpiad przedmiotowych w szkołach podstawowych i średnich w Elblągu i Olsztynie
- współpracowałem z organizacjami pozarządowymi i udzielałem pomocy m.in. Lidze Kobiet Polskich, Stowarzyszeniu Amazonek, Związkowi Byłych Pracowników PGR-ów, organizacjom osób niepełnosprawnych, ośrodkom pomocy społecznej.

   Podczas dyżurów w moich biurach poselskich w Elblqgu, Pasłęku, Braniewie, Ornecie i Szuszu przyjąłem ponad 600 interesantów udzielając rady i pomocy w sprawach indywidualnych.

Szanowni Państwo
   Dla mnie wolność jest najwyższą wartością osobistą, stąd moje absolutne poparcie dla wszystkiego co wzmacnia samorząd i prawo do samostanowienia każdej społeczności lokalnej; stąd przekonanie o konieczności ochrony praw obywatelskich i równości każdego przed prawem.
Wierzę w człowieka, jego chęć dobrego działania.
Jestem także za bezwzględnym, natychmiastowym karaniem łamiących prawo.

   Pracuję od siedemnastego roku życia i dlatego żywię szacunek dla tych wszystkich, którzy swoją pracę wykonują należycie. Uważam jednak, że ważniejsze od pracy są jej efekty, skutki; każde działanie musi być celowe i powinno przynosić realne pożytki. Kompetencje, wiarygodność i umiejętność skutecznego działania to cechy, które najbardziej cenię u osób pełniących funkcje publiczne.