kim jestem?

aktualności

moja działalność

galeria

kontakt

interpelacje

media


I. Funkcje pełnione w Sejmie w czasie kadencji 2001 - 2005.


1. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - Wiceprzewodniczący.

2. Komisja Finansów Publicznych - członek.

3. Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z rządowym "Programem uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych" - członek.

4. Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o działalności lobbingowej - członek.

5. Podkomisje Nadzwyczajne: przewodniczenie pięciu podkomisjom, a ponadto członkostwo 5 podkomisji.

6. Parlamentarny Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Przewodniczący Zespołu.

7. Rada Służby Cywilnej przy Premierze Rządu RP - członek, reprezentant Sejmu RP.