AKTUALNOŚCI

16-06-2015 Problemy młodego pokolenia

Problemy młodego pokolenia - postulaty - TEMAT DO KONSULTACJI
1. Praca:
- zatrudnienie: dominujące umowy śmieciowe;
postulat: likwidacja umów śmieciowych
- ozusowanie
- obowiązek podatkowy
- surowe karanie naruszania praw pracowniczych
- trwałość zatrudnienia
- zatrudnienie na umowach zapewniających wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej;
postulat: podniesienie płacy minimalnej o ok 200 zł
- wprowadzenie ulg podatkowych dla pracodawców w firmach, których wynagrodzenie pracownicze (średnie, bez płac osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych) rosną szybciej niż wskaźnik inflacji X 1,5;
- dostosowanie struktury kształcenia na studiach wyższych i w szkołach zawodowych do realnych potrzeb rynku pracy;
- uruchomienie w Urzędzie Pracy nowego modelu obsługi osób poszukujących pracy "Patron- bezrobotny" polegającego na bezpośredniej obsłudze interesanta. Wyspecjalizowany pracownik Urzędu Pracy (patron) dokonuje oceny kwalifikacji i walorów poza formalnych poszukującego pracy, odnosi je do kryteriów lokalnego i sąsiednich rynków pracy, alternatywnie wskazuje i pomaga zrealizować niezbędne uzupełnienie wykształcenia i wskazuje ścieżkę poszukiwania pracy dostosowaną do aspiracji i realiów rynku pracy. Każdy z "patronów" prowadzi ograniczoną ilość spraw indywidualnych.
Niezbędne przepisy wykonawcze.

2. Mieszkanie dla młodych rodzin:
- ułatwienia w dostępie do kredytów mieszkaniowych na zakup mieszkań o wielkości do 70m2;
- niskie oprocentowanie, na poziomie wskaźnika inflacji;
- bankowe koszty obsługi negocjowane z budżetem państwa i sponsorowane w części przez państwo;
- możliwość zabezpieczenia udzielanego kredytu przez osoby trzecie (fizyczne i prawne)
- wprowadzenie preferencji dla mieszkań budowanych na wynajem:
- mieszkania komunalne,
- mieszkania Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
- mieszkania spółdzielni mieszkaniowych i spółdzielni socjalnych
częściowo umorzony kredyt,
niskie oprocentowanie kredytu oraz negocjowane koszty obsługi bankowej,

3. Opieka nad małym dzieckiem:
- zmierzać do pełnego zabezpieczenia miejsc w żłobkach i przedszkolach dla wszystkich dzieci,
- wprowadzić jako alternatywę wypłatę ekwiwalentu dla rodziców mających dziecko w wieku "żłobkowo-przedszkolnym" (w przypadku trudności ze znalezieniem miejsca w żłobku lub przedszkola) w wysokości stanowiącej średnia dopłatę z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do miejsca w przedszkolu - żłobku na terenie województwa będącego miejscem zamieszkania rodziców dziecka.

4. Problem partycypacji ludzi młodych w decydowaniu o sprawach publicznych:<BR> - obowiązek prowadzenia strony internetowej przez j.s.t., agendy administracji rządowej, Sejm, Senat z publikacją projektów aktów prawa państwowego, prawa miejscowego, decyzji administracyjnych dotyczących zbiorowości,
- obowiązek gromadzenia, agregowania, oceniania i rozważania zastosowania w praktyce opinii, ocen, wniosków i propozycji zgłaszanych przez internautów. Wskazane wyłącznie rozpatrywanie korespondencji nie anonimowych,
- kierowanie przez j.s.t., pozostałe organy państwa próśb o ocenę i opinie projektów rozwiązań legislacyjnych i decyzji adm. do organizacji pozarządowych zainteresowanych statutowo dana sferą rozstrzygnięć.

Opracował:
Witold Gintowt Dziewałtowski
Senator RP


 powrót do aktualności

GALERIA6.X.2015 r. - Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski spotkał się z elbląskimi dziennikarzami na konferencji prasowej, by podsumować całą swoją karierę zawodową, nie tylko parlamentarzysty. Nie kandyduje w nadchodzących wyborach, wybrał polityczną emeryturę, choć prawa do tej zwykłej emerytury ma już od kilku lat.
3.X.2015 r. - w Elblągu uczestniczył w inauguracji roku Akademickiego 2015 w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej;

start | aktualności | kalendarium | kim jestem? | galeria | kontakt | archiwum