AKTUALNOŚCI

01-07-2013 Konkurs "Jakie są moje korzenie"

W roku Powstania Styczniowego proklamowanym przez senat, Parlamentarny Zespół ds. Dzieci zdecydował o przeprowadzeniu konkursu o charakterze historycznym dla dzieci i młodzieży pt. "Jakie są moje korzenie". Przedmiotem konkursu były prace plastyczne i literackie na temat historii swojej rodziny i regionalnych tradycji.
Konkurs odbywał się dwuetapowo: na szczeblu okręgowym - prowadzonym przez Senatora Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego oraz szczeblu ogólnopolskim.
Na zaproszenie Senatora do udziału w konkursie odpowiedziało 6 szkół z terenu Elbląga: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych oraz szkoły podstawowe nr 12,16,19,21 i 25.
Z w/w Szkół nadesłano 59 prac, w tym 23 prace plastyczne oraz 36 prac literackich.
Komisja konkursowa powołana przez pana Senatora w składzie: Henryk Horbaczewski-Przewodniczący Komisji, Gerard Przybylski, Zbigniew Opalewski i Antoni Bramowicz - członkowie, po zapoznaniu się z wszystkimi pracami, zakwalifikowała do etapu ogólnopolskiego niżej wymienione prace uznając jednocześnie ich autorów laureatami etapu okręgowego.

Mikołaj Guzek, - Praca literacka, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, im. Kazimierza Wiłkomirskiego, ul. Traugutta 91 w Elblągu,
Nikodem Wileński - Praca plastyczna, Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Boh. Westerplatte w Elblągu ul. Urocza 4,
Stanisław Konrad Szostak -- Praca literacka, , Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mikołaja Kopernika, ul. Z. Godlewskiego 1 w Elblągu;
Alicja Piekarska - Praca plastyczna, Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Mikołaja Kopernika, ul. Z. Godlewskiego 1 w Elblągu,
Maria Florczyk - Praca literacka, , Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. Wyżynna 3 w Elblągu,
Julian Majer - Praca literacka, Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. Wyżynna 3 w Elblągu,

Ponadto Komisja postanowiła wyróżnić prace w/w uczniów:
Milena Duda, Martyna Piasecka, Oliwia Stańczyk, Magdalena Kawka, Marianna Karman - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu;
Natalia Niemyjska, Konrad Walas, Zuzanna Andrzejewska - Szkoła Podstawowa Nr 12 w Elblągu;
Anna Brodowska, Marta Krawczyk, Piotr Romanowski - Szkoła Podstawowa Nr 16 w Elblągu;
Adrianna Pałkowska, Szymon Krzywka- Szkoła Podstawowa Nr 19 w Elblągu;
Alicja Klach, Martyna Sosnkowska, - Szkoła Podstawowa Nr 21 w Elblągu;
Zuzanna Nieczuja-Ostrowska- Szkoła Podstawowa Nr 25 w Elblągu.

Wybór najlepszych prac był bardzo trudny. Wszystkie dostarczone prace plastyczne oraz literackie zostały wykonane  z ogromną starannością i dokładnością. Najważniejszym kryterium dla jury przy wyborze prac  były ich merytoryczność, samodzielność i oryginalność.

Na zakończenie konkursu "Jakie są moje korzenie" Senator RP Witold Gintowt-Dziewałtowski w nagrodę dla laureatów i wyróżnionych wraz z opiekunami w dniu 18 czerwca 2013 r. ufundował wycieczkę do Warszawy, której celem było zwiedzanie Sejmu i Senatu. Uczestnicy wycieczki z przewodnikiem- pracownikiem Senatu, zwiedzili Senat z salą obrad włącznie, w jednej z sal Senatu spotkali się z Senatorem, który wręczył wszystkim upominki, a laureatom dodatkowo dyplomy podpisane przez Marszałka Senatu. Na spotkaniu tym Senator opowiadał o pracy w Senacie, obowiązkach Senatora, pracach w komisjach i funkcjonowaniu biur senatorskich. Zachęcał również do brania udziału w innych konkursach. Następnie Senator oprowadził wszystkich po salach Sejmowych a w Sali posiedzeń Sejmu opowiedział o pracy sejmu i stanowieniu prawa obowiązującego w Polsce.
Po zwiedzeniu Sejmu wszyscy uczestnicy wycieczki udali się do restauracji sejmowej, gdzie na zakończenie pobytu wspólnie z Senatorem zjedli obiad. powrót do aktualności

GALERIA6.X.2015 r. - Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski spotkał się z elbląskimi dziennikarzami na konferencji prasowej, by podsumować całą swoją karierę zawodową, nie tylko parlamentarzysty. Nie kandyduje w nadchodzących wyborach, wybrał polityczną emeryturę, choć prawa do tej zwykłej emerytury ma już od kilku lat.
3.X.2015 r. - w Elblągu uczestniczył w inauguracji roku Akademickiego 2015 w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej;

start | aktualności | kalendarium | kim jestem? | galeria | kontakt | archiwum